Page 6 - ZETOR FORTERRA
P. 6

www.zetor.com
      PŘEVODOVKA
      Převodovky pro řadu Forterra jsou vyvinuty    FORTERRA HSX / HD
      a vyráběny přímo společností Zetor. Vlastní    Pětistupňová převodovka s dvěma rozsahy
      výroba umožňuje společnosti garantovat      rychlostí jízdy, třístupňovým automatickým
      vysokou kvalitu a škálu nabízených řešení.    násobičem a reverzací při zatížení (30/30)
      Vysoká odolnost a dlouhá životnost je       splňuje nároky uživatelů požadujících vyšší
      dosažena použitím kvalitních materiálů.      komfort. Dvojice mokrých lamelových
      FORTERRA CL                    spojek je spolehlivá a reverzace plynulá.
      Klasická čtyřstupňová plně synchronizovaná    V pracovním rozsahu je k dispozici 13 stupňů.
      převodovka traktorů Forterra doplněná       Inovovaná převodovka s ECO režimem
      dvěma rychlostními rozsahy a třístupňovým     umožňuje dosažení maximální rychlosti
      automatickým násobičem (24/18), se        (40 km/h) při nižších otáčkách (1800 ot./min).
      vyznačuje dostatečným dimenzováním        Tato optimalizace vede k úspoře paliva až
      ozubených kol a ložisek s dobrou životností.   o 10% a snižuje hluk a opotřebení motoru.
      Převodové stupně jsou vhodně odstupňovány
      a v pracovním rozsahu 6 až 12 km/h jich je
      k dispozici 7.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11