Page 7 - ZETOR FORTERRA
P. 7

www.zetor.cz                                 Dokonalá


                                 synchronizace


                                 síly a přesnosti

         ¡ VLASTNÍ VÝROBA               PTO
         kontrola a dodržování vysoké kvality      Zadní vývodový hřídel je v provedení s nezávis-
         ¡ ŽIVOTNOST                  lými otáčkami, to znamená, že počet otáček
         použitím kvalitních a odolných materiálů    zadního vývodového hřídele je pouze závislý
         je dosáhnuto dlouhé životnosti         na počtu otáček motoru. Traktor je vybaven
         ¡ VARIABILITA                 kombinacemi otáček zadního vývodového hří-
         řešení přizpůsobené potřebám zákazníka     dele 540/540E/1000/1000E. Na přání může být
         ¡ OTÁČKY                   vybaven závislými otáčkami 540/1000.
         udržuje motor v optimálních otáčkách      SPOJKA PTO
         ¡ NEZÁVISLÉ OTÁČKY              Mokrá lamelová spojka v olejové lázni má 
         nabízeny ve standardu             dlouhou životnost. Modulované spínání zajišťuje
                                 plynulý rozběh agregovaných zařízení.
                                  FORTERRA HD
                                  Spojka zadního vývodového hřídele je vyba-
                                  vena zpětnovazebně řízeným rozběhem.
                                  Tím je dosaženo snadného, komfortního
                                  spouštění a vyšší životnosti spojky.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12