Page 8 - ZETOR FORTERRA
P. 8

www.zetor.com
      HYDRAULIKA
      Traktory řady Forterra jsou vybaveny         ¡ MOŽNOST VYUŽITÍ TĚŽKÉHO
      elektrohydraulikou Bosch (EHR) s funkcí       PŘÍPOJNÉHO ZAŘÍZENÍ, MAXIMÁLNÍ
      Hitchtronic (automatická regulace zadního      ZVEDACÍ SÍLA HYDRAULIKY JE 7700 KG
      tříbodového závěsu). Dva pomocné válce        PRO FORTERRU CL A 8500 KG PRO
      hydrauliky zajišťují rovnoměrné zatížení       FORTERRU HSX/HD
      traktoru a maximální zdvihací sílu.         ¡ VYSOKÁ PRODUKTIVITA DÍKY
      U Forterry CL až 77 kN a u Forterry HSX/HD až    AUTOMATICKÉ REGULACI
      85 kN. Forterra HD nabízí přídavný 4-sekční     TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU SYSTÉMEM
      rozvaděč hydrauliky s elektrohydraulickým      HITCHTRONIC
      ovládáním. V kombinaci s použitím závěsoviny     ¡ DLOUHÁ ŽIVOTNOST PŘI
      kategorie III získáte široký výběr využitelných   NEROVNOMĚRNÉM ZATÍŽENÍ TBZ
      přípojných zařízení.        SOUVRAŤOVÁ SEKVENCE


        Forterra HD je vybavena 100% uzávěrkou diferenciálu a souvraťovou automatikou. Souvraťová
        automatika snižuje počet úkonů při každém otáčení na souvrati, zjednodušuje tak obsluhu stroje
        a zajišťuje lepší manévrovatelnost. Tento systém spočívá v kombinaci automatického ovládání
        přední hnací nápravy 4WD, uzávěrek diferenciálu a zadního vývodového hřídele.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13