Grafické práce


Naše služby v oblasti grafických prací a příprav Vám přinesou přinést mnoho výhod díky integraci péče o web s péčí o propagaci i cenové zvýhodnění. Umíme zpracovat zadání v oblasti grafických návrhů pro výrobů tiskových materiálů jakými jsou vizitky, propagační letáky, vouchery, pdf katalogy... Máme zkušenosti i se zdánlivě "newebovými" zakázkami, jako například se samolepkami na sklo s pracovní dobou, navigačními směrovkami pro orientaci v budově zdravotnického zařízení, velkoformátové reklamní billbordy pro propagaci zboží apod.